Taler I indforstået om svære tekniske, medicinske eller økonomiske begreber i din virksomhed?

Det er helt forståeligt, at I på arbejdspladsen har vænnet jer til at bruge fagudtryk, når I skriver interne
e-mail eller mødereferater. Fordi I allesammen ved, hvad fagudtrykkene betyder.

Men når alle fagudtrykkene finder vej til jeres skriftlige kommunikation med kunderne, så kan det let gå galt. For det er slet ikke sikkert, at kunderne forstår, hvad I taler om. Set fra kundens side taler I volapyk.

Så er det på tide, at I ringer efter Sprogpolitiet.

Er jeres tekster renset for fagudtryk, som kunderne ikke forstår? Sprogpolitiet sikrer, at jeres kommunikation kommer i øjenhøjde.
Er jeres tekster renset for fagudtryk, som kunderne ikke forstår? Sprogpolitiet sikrer, at jeres kommunikation kommer i øjenhøjde.

Vi gennemgår jeres skriftlige kommunikation for at sikre, at I også henvender jer til kunderne i et sprog, som de rent faktisk forstår. På den måde sikrer I, at I henvender jer til kunderne i øjenhøjde – og ikke risikerer taler hen over hovedet på dem.

Brug sprogpolitiet, når nye tekster skal på hjemmesiden, når der skal udsendes en pressemeddelelse eller når I skal lave skriftligt salgsmateriale.

Vi tilbyder sprogpoliti-udrykning eller også som en mere fast service – det er naturligvis jeres behov, der afgør, hvad der bedst kan betale sig. Vi tilbyder også en klippekort-løsning, som er værd at overveje.